Zašto nikada ne treba da idete praznih ruku kod nekoga u goste: Jedini razlog!

ikad nikome ne dolaziti bez poklona, kaže čuveni Dipak Čopra.

“Pri susretu sa nekim, možete mu ćuteći poslati blagoslov, poželjeti mu sreću, radosti i mnogo smijeha. Ovaj način tihog darivanja posjeduje veoma veliku snagu. Jedna od korisnih stvari, kojoj su me naučili u djetinjstvu i koju sam prenio dalje na svoju djecu, jesto to da nikad ne dolaziti u tuđu kuću praznih ruku, nikad nikome ne treba dolaziti bez poklona. 

Vi možete reći: “Kako ja mogu davati nešto drugima, kad u ovom trenutku i meni mnogo nedostaje?” Vi možete donijeti cvijet. Jedan cvijet. 

Vi možete donijeti razglednicu koja će reći nešto o vašim osjećanjima prema osobi kod koje ste došli. 

Vi možete donijeti kompliment. 

Vi možete donijeti molitvu. Donesite odluku da dajete, gdje god ste krenuli, koga kod ste sreli. 

Donesite odluku da dajete, gdje god ste krenuli, koga kod ste sreli. Čim više dajete, time više, zahvaljujući čudesnom djelovanju zakona privlačenja, dobijate. 

A kada Vi više dobijate, Vaša sposobnost davanja, takođe se povećava. Naša istinska priroda je bogatstvo i obilje, bogati smo od prirode, zato što priroda podržava svaku našu potrebu i želju. 

Mi ništa ne gubimo, zato što je naša suština – čisti potencijal i bezgranične mogućnosti.” 

(Odlomak o snazi poklona iz knjige Dipaka Čopre “7 duhovnih zakona uspjeha”) 

Primjedbe