Zimi se većina nas dogrijava OVAKO: A ako ne obratite pažnju na OVU BITNU STVAR, požar može da vam se desi svakog trenutka!

- Produžni kablovi nisu dizajnirani da podnose preveliko preopterećenje, i ukoliko ih zaista opteretite vrlo je lako moguće da dođe do pregrijavanja i požara – apeluju vatrogasci. Tako, ako već imate utaknut i televizor, kompjuter i lampu, dodatno uključivanje radijatora moglo bi da znači požar u vašoj kući. Na sve to, većina proizvođača tih električnih radijatora svakako u uputstvima apeluje na ljude da ih uključuju direktno u zid, ne u produžni kabl.
A ako koristite produžni kabl, obavezno obratite pažnju na sljedeće stvari:
- Redovno provjeravajte gajtane na uređajima i zamijenite ih na svaki znak oštećenja.
- Sve gajtane i utičnice držite daleko od izvora toplote.
- Uvijek ostavljajte dovoljno prostora oko uređaja kako toplota ne bi zahvatila neki predmet.
- Uvijek isključujte iz struje sve uređaje koji nisu u upotrebi.

Primjedbe