TAJNE RUSKE MAGIJE: Upotrebite predmete iz kuće da ostvarite baš svaku želju!

Kao i kod mnogih naroda koji su od predaka nasledili određene magijske rituale, tako i u slovenskoj kulturi. 

Magija ima hiljadugodišnju tradiciju, te se nikad neće iskoreniti. Ljudi osećaju potrebu da zavire u prošlost, da se zaštite od negativnih energija i zlih duhova, i da privuku sreću i izobilje, ostvare želju… Jer, magija nije ništa drugo do usmeravanje energija koje su nevidljive oku, a koje mogu uticati na sudbinu. 

Magični predmeti 

Bez nekih predmeta teško je zamisliti ritual. 

To su prvenstveno one stvari koje su se nekad nalazile u svakom domu: vreteno, ogledalo, češalj, peškir… Naravno, iscrtavali su se po odeći i nekim predmetima određeni ornamenti koji su, u stvari, sadržavali moćne magijske formule. Ti ornamenti takođe su se stvaljali na kuće, štale, a kasnije i na zgrade, gde se i danas mogu videti.Kolovrat 

Jedan najpoznatiji simbol 

Indoevropski narodi, među kojima su i Sloveni, pridavali su veliki značaj ovom krstolikom obliku. Svastika, u slovenskom svetu poznata kao kolovrat, predstavlja sveti simbol od velikog značaja za ranoslovenske kulture. Kolovrat simbolizuje beskonačnost i cikličnost istorije i večnog sukoba dobra i zla. Kolovrat je i simbol sunca, koje nam daje toplotu i život. I drugi narodi koristili su svastiku (kolovrat): Rimljani, Germani, Kelti, Indijci, Iranci… I svima je njima ovaj simbol bio svet. 

Nažalost, zbog Drugog svetskog rata i Nemačke, svastika (kukasti krst) postaje simbol nacističkih zlodela. Međutim, slovenska verzija (kolovrat) ne potpada pod zakonsku zabranu jer predstavlja važan religijski simbol.Ipak, i pored ove “zakonske tolerancije”, simbol je verovatno zauvek ukaljan zlodelima nacističke Nemačke, pa bi svako ko bi ga poneo oko vrata verovatno bio optužen da je neonacista, fašista i slično. 

Potkovica 

Pored moćnog kolovrata, kao magična zaštitina sredstva koristili su se i neki predmeti iz svakodnevne upotrebe. Jedan od njih je i potkovica, vrlo popularan simbol sreće u celom svetu. Međutim, Sloveni su je više koristili kao zaštitiu od uroka, naročito ako se nalazila na neobičnom mestu (umesto na konjskim kopitama). 

Na primer, kad čovek s urokljivim očima vidi potkovicu iznad ulaznih vrata ili na nekom drugom mestu, on se tad iznenadi, pa mu se usled tog iznenađenja “rasprši” negativna energija – ne može nikome da naudi. 

Primjedbe