Muškarci čije žene zadrže svoje prezime su “papučari”

Naime, kad žena odbije da uzme suprugovo prezime, njega veliki dio okoline smatra slabijim karakterom.
Istraživanje je sprovedeno na Univerzitetu Nevada, a glavno pitanje bilo je odnos okoline prema muškarcu čija žena ne nosi njegovo prezime.
Autori studije sproveli su nekoliko online istraživanja među studentima u SAD i Velikoj Britaniji, a u istraživanju su im ponudili scenario prema kome žena nakon udaje zadržava svoje prezime.
Zatim su oni morali da odgovore na nekoliko pitanja o njenom mužu i njegovoj ličnosti.
Većina ga je smatrala “nemoćnim i slabim” i to samo zbog odluke koju je donijela njegova žena.
Prethodna istraživanja pokazuju da ljudi drugačije posmatraju žene koje zadrže svoje prezime nakon udaje. Opisuju ih kao “ambiciozne, moćne i nametljive”.
“Independent” prenosi stavove socologa da su ljudi sa takvim stavovima konzervativni i nisu u stanju da napuste tradicionalna shvatanja odnosa među ljudima i polovima.

Komentari